Informació Corporativa

FUNDACIÓ GADESO

La Fundació té com objectius bàsics la investigació participativa de la realitat socioeconòmica y cultural de les Illes Balears, així com la seva promoció i divulgació.


 • ÀMBITS D´ACTUACIÓ:

  1. Publicacions

  · Quaderns Gadeso
  · Col.leció "Recerca"
  . Llibres de butxaca "Andreu Ferret"
  · Quaderns "El Carrer"

  2. Pàgina web www.arxiugadeso.org
  (Veure Informació General)

  3. Beques d´investigació

  4. Divulgació i Participació pública

  SUBCRIPCIONS:

  Per a subcriure´s a la revista Quaderns Gadeso i rebre periòdicament informació sobre les nostres activitats, enviï un correu electrònic amb les seves dades, nom i llinatges, institució (si escau) i adreça electrònica a fundaciogadeso@gadeso.org

 • 
President: Antoni Tarabini-Castellani Cabot
Di

  • President: Antoni Tarabini-Castellani Cabot
  • Director: Andreu Grimalt Rosselló
  • Domicili: Carrer Ter, 14 1er. - 07009 - Palma de Mallorca
  • CIF núm.: G-57.120.115
  • Telèfon de contacte: (+34) 971 47 95 03
  • Adreça electrònica: fundaciogadeso@gadeso.org

  Informació general de la web

  • QUADERNS GADESO

   Es poden trobar de manera gratuïta i completa tots els números de Quaderns Gadeso editats mensualment en català. A més, a partir del número18 (gener del 2003), és pot accedir a un resum en castellà.

  • ESTUDIS I INVESTIGACIONS

   En aquest apartat s´inclouràn, periòdica i gratuïtament, extractes d´estudis d´interès social i socioeconòmic. Aquests extractes estaran disponibles en la seva llengua original. Es podrà accedir a l´estudi complet mitjançant el sistema d´adquisició.

  • DOSSIERS

   La SECCIÓ DE DOSSIERS pretén oferir informs des de opinions plurals referits a temes d´interès. Les seves fonts son mitjans de comunicació d´àmbits molt diversos. Des de França, a Estats Units, tot passant per Sud-Amèrica. El seu objectiu és proporcionar una informació ´complementaria´ a la que habitualment podem accedir. Pot ésser en forma de monogràfic, tractant un sol tema des de diverses perspectives, o bé una sèrie d´articles considerats d´interès, tot i que tractin temes diferents.

   Els articles es publiquen en el seu idioma original, juntament amb un breu resum en català i castellà. Els articles podran ser accedits gratuïtament, tal com ja succeeix amb els QUADERNS GADESO.

  • FÒRUM DE DEBAT

   La pàgina fórum de debat pretén oferir una plataforma en la qual els ciutadans y ciutadanes puguin expressar la seva opinió sobre temes d´actualitat que ens puguin afectar.

   S´inclouen dos possibilitats complementàries. La primera consisteix en què vostè pugui expressar la seva opinió sobre el tema proposat, així com conèixer la opinió d´altres participants. La segona consisteix en què vostè pot expressar su vot respecte a diferents alternatives que s´ofereixen relatives al tema proposat, així com tenir la possibilitat de conèixer com evolucionala intenció de vot dels participants. El tema s´actualitzarà, segons la seva pròpia naturalesa, amb una freqüència màxima de 20 dies.

  • COL·LECCIÓ ANDREU FERRET

   És una convocatòria oberta i estable amb l'objectiu de fomentar la recerca, l'anàlisi i les obres de pensament i reflexió. També pretén donar l'oportunitat a les obres seleccionades de publicar-se a l'esmentada col·lecció.

  • COL·LECCIÓ RECERCA

   S'inclouen resums del contingut dels llibres publicats, així com una explicació de les passes a seguir per tal d'adquirir les esmentades publicacions.

  • COL·LECCIÓ EL CARRER

   Se incluyen resúmenes de los contenidos de libros publicados y al mismo tiempo se indican los sistemas de adquisición de dichas publicaciones.