DOSSIERS

772 - El finançament de l'església catòlica a l'estat espanyol


543 - El finançament de l'església católica


84 - El finançament de l'Església Catòlica (II)


83 - El finançament de l'Església Catòlica (I)