DOSSIERS UIB

15 - Anàlisi d'indicadors per a l'èxit educatiu a les Illes Balears


13 - Anàlisi de producció científica sobre plagi acadèmic entre alumnes de secundària


12 - Indicadors d'investigació de l'IRIE 2012


11 - Anàlisi del perfil del formador de formadors


10 - Estratègies d'estudi i treball en estudiants universitaris de la UIB


9 - El plagi i altres formes de deshonestedat acadèmica


8 - Itineraris en la creació d'entorns d'ensenyament


7 - Les competències per a la sostenibilitat ambiental


6 - Avaluació de l'adquisició de coneixements científics


5 - Abandonament escolar i tornada al sistema educatiu