OPINIONS DES DE BALEARS

En aquesta secció us volem oferir visions i reflexions d'intel·lectuals, professionals, professors... de reconegut prestigi a les illes sobre temes d'actualitat que afecten, directa o indirectament, a Balears.334 - UN XEC EN BLANC PER A LA PRIVATITZACIÓ333 - RETALLAR ELS AJUNTAMENTS ÉS RETALLAR LA DEMOCRÀCIA332 - LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL331 - POR UN SISTEMA DE PENSIONES SOSTENIBLE330 - CAL REVALORAR LES PENSIONS MILLORANT ELS INGRESSOS DEL SISTEMA329 - PENSIONS DEL PRESENT, PENSIONS DEL FUTUR (II)328 - PENSIONS DEL PRESENT, PENSIONS DEL FUTUR (I)327 - DEL RIDÍCUL EUFEMISME A LA PURA MENTIDA326 - LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LAS ADMINISTRACCIONES LOCALES ESTÁ EN PELIGRO325 - QUÈ ÉS EL 4G? PER QUÈ SERVEIX? QUI EL NECESSITA?